MZKS UNIA NOWA SARZYNA
E-mail

  

REGULAMIN

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

ADMIN CUP 2020

/Kategoria OPEN – dopuszcza się udział czynnych zawodników/

Hala MOSiR w Nowej Sarzynie, 11 stycznia (sobota)  2020 r.

I. Przepisy ogólne.

1. Organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej Admin Cup 2020 jest MZKS „Unia” Nowa Sarzyna i Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.

2. Admin Cup 2020 jest rozgrywany według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.

 

II. Zgłaszanie drużyn.

1. Każda drużyna wyznacza osobę (kierownik/kapitan drużyny) do kontaktów z organizatorem.

2. Warunkiem przyjęcia zespołu do turnieju jest złożenie przez kierownika/kapitana drużyny formularza

zgłoszenia z wpisanymi nazwiskami piłkarzy i numerami na koszulkach, co pozwoli sprawną identyfikację poszczególnych zawodników.

3. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 10 zawodników.

 

III. System rozgrywek.

Admin Cup 2020 zostanie rozegrany w systemie ustalonym przez organizatora.

 

IV. Przepisy gry.

1. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników i występuje w jednolitych ponumerowanych strojach (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów drużyny).

2. Zespoły na parkiecie grają w składach – 4 zawodników w polu + bramkarz. Każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości w systemie „hokejowym”  zmiany odbywają się przy ławce rezerwowej każdej z drużyn.

3. Czas trwania meczu ustala się na 1 x 10 lub 12 minut w całej fazie turniejowej, każda drużyna może wziąć jeden 1 - minutowy czas w czasie trwania całego spotkania.

4. Czas gry jest zatrzymany i ponownie uruchamiany przez stolik sędziow­ski tylko na żądanie sędziego zawodów.

Wznowienie czasu następu­je na gwizdek sędziego głównego pro­wa­dzącego mecz.

5. Niedozwolone jest wejście wślizgiem przy zawodniku – kara 2 minut, w przypadku wejścia wślizgiem bramkarza poza polem, bramkarz dostaje karę 2 minut, taka sama kara dotyczy dotknięcia ręką piłki przez bram­karza poza polem karnym. Bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedo­puszczalne jest, aby za bramka­rza odbywał karę zawodnik z pola).

W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu automatycznie może wejść na boisku zawodnik lub zawodnicy odbywający karę 2-minut drużyny.

6. Kary dla zawodników:

- Pierwsza żółta kartka w meczu - kara - drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.

- Druga żółta kartka w meczu otrzymana przez tego samego zawodnika jest równoznaczna z pokazaniem zawodnikowi czerwonej kartki i wykluczeniu jego z gry w tym spotkaniu a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty.

- Czerwona kartka – zawodnik jest odsunięty od występu w co najmniej 1 meczu, chyba, że Organizator na podstawie wniosku Sędziego zadecyduje o podwyższeniu kary.

7. Piłkę do gry bramkarz wprowadza ręką lub nogą.

8. Uderzenie piłką w sufit powoduje rzut autowy dla przeciwnika.

9. Rzut autowy wykonywany jest nogą zza linii autowej i jest traktowany jako rzut pośredni (czas 5 sekund).

10. Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 7 metrów od bramki.

11. Obowiązuje odległość 2 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.

12. Obowiązuje przepis o podawaniu piłki do bramkarza.

13. Czas rozpoczęcia gry po stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 5 sekundy.

W przeciwnym razie jest wykonywany rzut wolny pośredni.

14. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

15. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do Sędziego ma tylko i wyłącznie oznaczony opaską Kapitan drużyny.

16. Jeżeli nie nastąpi rozstrzygnięcie w regulaminowym czasie gry w fazie finałowej w meczach o poszczególne pozycje w turnieju będą zarządzone rzuty karne zgodnie z przepisami FIFA, UEFA, PZPN. Pierwszą serię rzutów karnych (3) mogą wykonać tylko zawodnicy, którzy w momencie zakończenia meczu przebywali na boisku.

17. Przy ustalaniu końcowej klasyfikacji w tabeli organizator wprowadza następujące reguły:

- zwycięstwo drużyny – 3-punkty, remis 1-punkt, porażka 0-punktów

- przy równej ilości punktów i różnicy bramek o kolejności w tabeli decyduje bezpośredni mecz między zainteresowanymi stronami.

18. Zwycięzcy grup A i B automatycznie grają w finale Admin Cup 2020, drużyny z 2-miejsc w grupach zagrają o 3-miejsce, zaś drużyny z 3-miejsc w grupach zagrają o 5-miejsce w turnieju. Pozostałe drużyny zajmują ex æquo odpowiednio 7, 8 i 9-miejsce w końcowej klasyfikacji.

19. Ustalenia nie ujęte w/w regulaminie należą do interpretacji organizatora.

 

VI. Przepisy końcowe.

1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

3. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.

4. Zabrania się na teren obiektu rozgrywania turnieju wnoszenia oraz spożycia napojów alkoholowych.

5. Prawo interpretacji Regulaminu Halowego Admin Cup 2020 przysługuje organizatorowi.

6. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy Admin Cup 2020.

 

Życzymy miłej zabawy i doskonałego pobytu w Nowej Sarzynie.

 

Nowa Sarzyna, 19.11.2019 r.

 

 
wstecz   dalej »
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny mecz

 vs.

20. kolejka V ligi

Azalia W. Zarczycka - UNIA -:-

wiosna 2021 r.

 

Poprzedni mecz

 vs.

19. kolejka V ligi

Bukowa Jastkowice - UNIA 0:6

niedziela 22.11., godz. 13:00